Endüstriyel ekipman yelpazesinde bakım gerektirmeyen, kafes bilyeli lineer arabalar kullanıcısına konfor ve rahatlığı getirirken, enerji sarfiyatlarını da aşağıya çekebilmiştir. Bilyeler arası doğrudan temas aşınma, sürtünme gibi istenmeyen özellikleri beraberinde getirirken, kafes bilyeli lineer arabalarda sürtünme 1/10 seviyelerine çekilmiş, bu sayede de pürüzsüz ve gürültüsüz bir hareket elde edilebilmiştir.                                                           

Üstün tasarım

Yüksek hassasiyet

 

Cilt 1, Sayı 1, Tarih: 08/2009

Paletleme robotu benzerleriyle kıyaslandığında minimum düzeydeki enerji tüketimi ile mümkün olan en ekonomik paletleme çözümünü sunmaktadır. Yalnızca 2.0 KVA enerji harcayarak dakikada 15 koli/paket performansına ulaşmaktadır. Çeşitli tutucu tasarımlarıyla  her türlü ihtiyaca cevap verebilmektedir.

Ayrıntılı bilgi için info@Redomayer.com  

www.redomayer.com

Tel:0212 549 80 32 — GSM:0541 234 5950

Küresel Kriz Ortamında Verimlilik ve Kalite

Bütçe ve tasarruf kavramları, özellikle günümüz koşullarında hayatımızda daha fazla yer almaktadır; ki bu da en ekonomik, en verimli sistem/çözüm arayışlarına ivme kazandırmaktadır. Yüzyılın, hatta binyılın buluşları olarak sunulan ürünler içerisinde, bunların hayatımızı kolaylaştıracak olmasının yanı sıra hayat standardımızı düşürmeden giderleri azaltacak olanların pazar içinde yer edinebileceklerini söylemek kehanet olmasa gerektir.Bakım gerektirmeyen makine arayışları, minimum enerji ile maksimum verim hedefleme, doğal kaynakların sınırsız olmadığının hatırlanması ile gerçekleştirilen bir efordur.  Burada esas kriter konuya kalite kavramı çerçevesinden bakabilmek ve en ekonomik olanı belirleyebilmektir. Günümüzün giderek artan rekabet koşullarında, ürün çeşitliliği içinde bunu belirleyebilmenin yolunun bilinçli tüketici olmaktan geçtiği kuşkusuzdur. Her zaman maliyeti az gibi görünen bir ürünün, kullanım sonrasında aslında hiç de ucuz olmadığını, pahalı gibi algılanan bir ürününse gene kullanım sonrası oldukça ekonomik olduğunu hemen hepimiz hayatımızda en az bir kere tecrübe etmişizdir. Dolayısı ile kalite kavramını hayatımızın temel prensipleri içine almak burada yol gösterici olabilmektedir.

“Bir mal veya hizmetin müşteri beklenti ve gereksinimlerini karşılayabilme yeteneğidir ” şeklinde bir ifade kalite tanımlarından yalnızca biridir. Topluma verilen zararın genel tanımı ise kalitesizlik kavramı içinde yer alır. Dolayısıyla verimlilik ve kalite beraber ele alınması gerekli kavramlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu noktada ürünü ortaya konarken sunulan hizmetin kapsamı da gene bu kaliteyi belirleyen çerçevenin içindedir. Asıl beklenti ve gereksinimlerin karşılanması ise istenen sonucu belirler. Kalitenin bir yaşam biçimi olarak benimsenmesi, hayatı yaşanılır yapan yönü olup, saygı, hoşgörü ve peşinden gelen yüksek yaşam standardı ve verimliliği en etkin şekilde belirlemektedir. Doğrusu küresel kriz diye tarif edilen kavramın, kalite çerçevesinden küresel olarak uzaklaşılması ile beliren bir tepki olduğunu söylemek duruma farklı ve üzerinde erimliliği en etkin şekilde belirlemektedir.

Hepinize zihnimizdeki hayat resminin bizi en kaliteli yerlere ulaştıracağı verimli günler diliyorum…

· Düz dişli kremayerler,

· Helis dişli kremayerler,

· Sertleştirilmiş tipler,

· Sertleştirilmiş ve taşlanmış modeller.

Metin Kutusu: Helis dişli kremayer ve
pinyon

 

Makale,Yrd. Doç. Dr. Selahattin Dinler (YTÜ, Elektrik Elektronik Müh. Fak. Kontrol ve Otomasyon Böl. )

Tasarımlarımızda                     kullanılmakta ve bu ürünlerle ilgili her türlü teknik hizmet verilmektedir.          

THK